8/10
'Iriya no Sora, UFO no Natsu'
Rated 8/10 on 2005-10-30